direct naar inhoud van 7.4 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

7.4 Economische uitvoerbaarheid

De gemeenteraad is verplicht, gelijktijdig met het bestemmingsplan, een wijzigingsplan, een projectbesluit of een afwijking van een beheersverordening, een exploitatieplan vast te stellen voor onder meer de bouw van één of meer woningen of andere hoofdgebouwen of bij uitbreidingen van een gebouw met ten minste 1.000 m2 of met één of meer woningen.

In dit bestemmingsplan Beekbergen en Lieren zal van de bouw van één of meer woningen sprake zijn. Een exploitatieplan is dan in principe vereist. Als echter het kostenverhaal op een andere wijze geregeld is, dan hoeft geen exploitatieplan te worden opgesteld.

De gemeente Apeldoorn zet in op het sluiten van overeenkomsten over de grondexploitatie voorafgaand aan het bestemmingsplan in een zogenaamde anterieure overeenkomst. Een exploitatieplan is dan niet vereist. Is deze overeenkomst nog niet gesloten dan wordt voor het ontwikkelingsgebied in kwestie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan. Voor het opnemen van deze bevoegdheid is ook geen exploitatieplan nodig. Deze wordt pas verplicht (als er niet eerder een anterieure overeenkomst is gesloten) bij de opstelling van het wijzigingsplan.

De wijzigingsbevoegdheden worden alleen ingezet bij de meer grootschalige gebiedsplannen. In het geval van zogenaamde postzegelplannen, kleinschalige planontwikkelingen, wordt alleen planologische medewerking verleend als voorafgaand een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie is gesloten.