direct naar inhoud van 6 Juridische planopzet
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

6 Juridische planopzet

Dit hoofdstuk beschrijft de juridische regeling van het bestemmingsplan. Daarmee krijgen de in de vorige hoofdstukken beschreven bestaande situatie en voorgestane nieuwe ontwikkelingen een juridische vertaling in regels en verbeelding. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling. Paragraaf 6.2 beschrijft de gebruikte bestemmingen. Hier worden zowel de regels als de weergave van de bestemmingen op de verbeelding beschreven. De beschrijving geeft aan hoe de regeling geïnterpreteerd moet worden. In paragraaf 6.3 worden de algemene regels en de overgangs- en slotregels besproken.