direct naar inhoud van 4.4 Particuliere initiatieven
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

4.4 Particuliere initiatieven

Naast de beoogde ontwikkellocaties biedt de stuctuurvisie ook ruimte voor relatief kleinschalige inbreiding in de bestaande dorpen op particuliere kavels. Een aantal concrete verzoeken hiertoe zijn op dit moment in behandeling. Wanneer er geen beleidsmatige of wettelijke belemmeringen zijn, waar nodig door middel van onderzoeken kan worden aangetoond dat dergelijke verzoeken uitvoerbaar zijn en afspraken zijn gemaakt over het kostenverhaal, dan is er de mogelijkheid deze in het ontwerpbestemmingsplan voor Beekbergen en Lieren op te nemen.

Wanneer deze locaties in of in de directe omgeving van een grote in- of uitbreidingslocatie uit de Structuurvisie gesitueerd is zal per geval een afweging gemaakt worden in hoeverre vooruitlopend op de totale ontwikkeling gefaciliteerd kan worden.