direct naar inhoud van 2.9 Integraal huisvestingsplan gemeente Apeldoorn 2007-2010
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

2.9 Integraal huisvestingsplan gemeente Apeldoorn 2007-2010

Het IHP bevat de meerjarenplanning voor onderwijshuisvesting in de gemeente in de periode 2007-2010 en een doorkijk naar de periode 2011-2018. Per wijk zijn de stand van zaken en de plannen voor de komende periode uitgeschreven. In Beekbergen bevindt zich een basisschool inclusief een peuterspeelzaal en kinderdag- of buitenschoolse opvang. Hier neemt echter de ruimtebehoefte van de school Beekbergen in de loop van de jaren af. De op termijn vrijkomende lokalen worden omgezet in woningen, hiermee is in het bouwplan al rekening gehouden. In Lieren is ook een basisschool. Hier spelen verder geen bijzonderheden.