direct naar inhoud van 2.6 Plan Cultuurtoerisme
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

2.6 Plan Cultuurtoerisme

Het Plan Cultuurtoerisme geeft handreikingen voor het opstarten van ontwikkelingen die een vergroting van het toeristisch recreatief aanbod bewerkstelligen in kwantiteit en kwaliteit. Daarmee kunnen economische potenties worden versterkt.


Eén van deze ontwikkelingen is de Beekbergsebeek. Deze beek en het beekdal hebben veel van hun oorspronkelijke karakter en kwaliteit behouden. Het is een overwegend groene zone waardoor de Beekbergsebeek meandert en de gekanaliseerde en op plaatsen opgeleide molenbeek met wijers en watervallen slingeren. In de Ontwikkelingsvisie voor de Beekbergsebeek wordt het beekdal weer ingericht als een kleinschalig cultuurlandschap . Om een interessant spanningsveld te creëren, worden ook nieuwe landschappelijke functies in het beekdal ontwikkeld, die tegelijkertijd een nieuwe economische drager bieden.