direct naar inhoud van 2.5 Visie Beekbergse Poort
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

2.5 Visie Beekbergse Poort

Binnen de groene wig tussen Apeldoorn en Eerbeek ligt de Beekbergse Poort, een ecologische poort die zorgt voor natuurlijke verbindingen tussen de hoge en droge gronden van het Veluwemassief en de natte IJsselvallei. De ecologische poort maakt deel uit van het verwevingsgebied van de Ecologische Hoofdstructuur. Het beekdal van de Oude Beek ten noorden van Beekbergen en Lieren speelt in deze een belangrijke rol. Direct ten noorden en westen van Beekbergen en ten oosten van Lieren zijn gebieden aangewezen, waar nieuwe landschaps- of natuurontwikkeling een grote rol gaan spelen. Dit kan in de vorm van kleinschalige landschapselementen als houtwallen, singels en kleine bospercelen.

Het gebied bij Lieren is inmiddels grotendeels aangekocht door het ministerie van LNV en toegewezen aan een van de natuurbeschermende organisaties, in dit geval Natuurmonumenten.