direct naar inhoud van 2.3 Groene Mal
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

2.3 Groene Mal

Apeldoorn heeft vanouds een groen karakter. De groene identiteit wil de gemeente duurzaam garanderen. Met de Groene Mal, het in november 2002 vastgestelde stramien voor het stedelijk groenbeleid, wil Apeldoorn zich profileren als groene stad, waar het goed wonen en werken is. De Groene Mal richt zich bij behoud en ontwikkeling op een aantal belangrijke groene en blauwe structuren in en om de stad. Voor Beekbergen en Lieren is een aantal projecten van belang zoals de beken en sprengen en de laanstructuren. Apeldoorn dankt zijn ontstaan en ontwikkeling aan de beken en sprengen die vanaf het Veluwemassief hier uitmonden. Tussen Beekbergen en Lieren loopt de Oude Beek, welke in de Groene Mal is aangegeven. Langs de Arnhemseweg en de Dorpstraat kan aan de laanstructuur worden gewerkt als visitekaartje. De ruimte ten oosten en zuiden van Beekbergen is aangemerkt als open groene ruimte.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1090-von1_0006.png"

De Groene Mal

Voor de locaties die binnen de Groene Mal vallen, geldt een 'nee-tenzij'-principe. Dit betekent dat een functiewijziging in principe alleen wordt toegestaan als deze bijdraagt aan de versterking van de Groene Mal.