direct naar inhoud van 2.12 Welstand
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

2.12 Welstand

De gemeenteraad heeft in juli 2004 de kadernota "Over welstand geschreven" vastgesteld. De nota geeft de kaders voor het welstandsbeleid. Hiermee worden bouwplannen getoetst aan de redelijke eisen van welstand, om de leefomgeving in de stad te behouden en te versterken.

In deze nota wordt voor ieder perceel in Apeldoorn één welstandsthema en één welstandsniveau aangewezen. Het niveau geeft aan hoeveel welstandsaandacht de gemeente aan een gebied geeft, waarbij de niveaus variëren van zwaar tot welstandsvrij.

Het welstandsniveau zwaar wordt toegekend aan structuren en gebieden die van cruciale betekenis zijn voor het totaalbeeld. Onder andere objecten met cultuurhistorische waarde hebben dit hoogste welstandsniveau. Voor Beekbergen en Lieren geldt dat de linten over het algemeen een zwaar welstandsregime kennen.

Aan structuren die op wijkniveau een belangrijke functie vertegenwoordigen is welstandsniveau 'normaal' toegekend. Dit zijn de historische dorpswegen en de wijkontsluitingswegen. Dit niveau is eveneens van toepassing voor de lintbebouwing, de dorpsuitbreiding en tuindorpgebieden. Alle overige gebieden van Beekbergen en Lieren hebben een normaal welstandsniveau.

Op een andere kaart zijn de diverse thema's in de wijk weergegeven. Deze zijn zeer specifiek benoemd. Het thema wordt bepaald door de bouwstijl of bouwperiode van de bebouwing. Beekbergen en Lieren vallen binnen de thema's 'agrarisch buitengebied' en 'dorpen'. Bij Beekbergen komt ook het thema 'instituten en buitenplaatsen' voor, zoals voor het Hoogeland.

In het bestemmingsplan wordt vervolgens het specifieke karakter van het gebied geregeld voor zover dit gaat om bebouwingsbepalingen en gebruik. Het welstandsbeleid is hierop aanvullend en heeft betrekking op situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik.