direct naar inhoud van 2.10 Detailhandelsvisie 'Een boodschap voor iedereen'
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

2.10 Detailhandelsvisie 'Een boodschap voor iedereen'

In 2003 is de Detailhandelsvisie voor de gemeente Apeldoorn vastgesteld. Het belangrijkste doel van de detailhandelsvisie is te komen tot een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur, zowel vanuit het oogpunt van de consument (het verzorgingsniveau) als vanuit de optiek van het bedrijfsleven (het economische functioneren). De visie beoogt daarmee het bepalende beleid te zijn voor de uitwerking van (deel)plannen op wijk- buurt- en dorpniveau en voor het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen.

In de nota is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Essentie is dat binnen de mogelijkheden die de gemeentelijke overheid daarvoor heeft, wordt gekozen voor het handhaven en versterken van een fijnmazige structuur van de detailhandel op buurt- en dorpniveau in plaats van deze op te heffen ofwel opschaling. Dit betekent het behoud van winkelcentra op buurt- en dorpniveau.

In Beekbergen is geïnvesteerd in het creëren van een vernieuwd dorpshart en concentratie van functies. Vraag en aanbod zijn in Beekbergen redelijk in evenwicht. Dit betekent in ieder geval dat aansluiting zal moeten worden gezocht bij de bestaande winkels. Op dit moment zijn er concrete plannen voor uitbreiding van de supermarkt.