direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

1.1 Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de kernen Beekbergen en Lieren binnen de gemeente Apeldoorn. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad ten minste iedere 10 jaar opnieuw een bestemmingsplan voor een gebied vast. Het merendeel van de bestemmingsplannen die nu voor dit deel van Apeldoorn gelden is ouder dan 10 jaar. Bovendien zijn deze bestemmingsplannen niet alleen in tijd maar ook in juridische regeling verouderd. Actualisering is daarom wenselijk.

Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. Het bestemmingsplan heeft overwegend een beheerskarakter, waarbij de bestaande situatie uitgangspunt is. Waar mogelijk worden nieuwe ontwikkelingen meegenomen.

In verhouding tot de geldende bestemmingsplannen bieden de regels in dit bestemmingsplan naar aanleiding van algemene maatschappelijke en gewenste ontwikkelingen meer ruimte aan met name de bewoners. Voorbeelden hiervan zijn de veelal ruimere bouwmogelijkheden voor het hoofdgebouw en de aan- en uitbouwen en bijgebouwen en de verruimde mogelijkheden voor het uitoefenen van beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis.