direct naar inhoud van Artikel 36 Algemene procedureregels
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

Artikel 36 Algemene procedureregels

36.1 Procedureregels bij ontheffing

Een beslissing omtrent het verlenen van een ontheffing dan wel het stellen van nadere eisen wordt niet genomen dan nadat belanghebbenden gedurende twee weken, na publicatie van het voornemen tot het verlenen van ontheffing in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk zienswijzen tegen die voorgenomen ontheffing bij burgemeester en wethouders in te dienen.

36.2 Procedureregels bij aanlegvergunning

Bij het verlenen van een aanlegvergunning gelden de procedureregels zoals vervat in de artikelen 3.16 tot en met 3.18 van de Wet ruimtelijke ordening.