direct naar inhoud van Artikel 5 Bos
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

Artikel 5 Bos

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. bos en natuurgebied;
  • b. lanen, houtwallen en singels;
  • c. recreatief medegebruik in de vorm van paardrijden, wandelen en fietsen;
  • d. ontsluitingswegen, fiets- en voetpaden, voor zover bestaand;
  • e. nutsvoorzieningen,

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

5.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 30 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/ inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 
    2 m
 
- de bouwhoogte van een hoogzit mag ten hoogste 5 m bedragen  
5.3 Aanlegvergunning

De in artikel 38 opgenomen regels voor aanlegvergunningen zijn van toepassing.