direct naar inhoud van Artikel 15 Natuur
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

Artikel 15 Natuur

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. bos en natuurgebied;
  • b. bosbouw en houtproductie;
  • c. extensief grondgebonden agrarisch medegebruik;
  • d. lanen, houtwallen en singels;
  • e. recreatief medegebruik in de vorm van paardrijden, wandelen en fietsen;
  • f. wegen, fiets- en voetpaden, ter plaatse van de aanduiding 'weg', met dien verstande dat wegen, fiets- en voetpaden, voor zover bestaand, tevens zijn toegestaan op gronden niet aangeduid als 'weg';
  • g. hoogzitten ten behoeve van de jacht;
  • h. nutsvoorzieningen,

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

15.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 30 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 
   
 
2 m- de bouwhoogte van een hoogzit mag ten hoogste 5 m bedragen  
15.3 Aanlegvergunning

De in artikel 38 opgenomen regels voor aanlegvergunningen zijn van toepassing.