direct naar inhoud van 7.2 Inspraak
Plan: Bestemmingsplan Korianderplein winkelcentrum De Mheen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1088-vas1

7.2 Inspraak

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan met ingang van 17 juni 2010 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn drie reacties ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota inspraak en overleg dat als bijlage 7 bij de toelichting is gevoegd.