direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Korianderplein winkelcentrum De Mheen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1088-vas1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

In het plangebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig.

5.4.2 Archeologische waarden

In het merendeel van de te bebouwen grond bevindt zich gemeentelijke riolering en een hoofdspanningskabel. Omdat de grond daardoor is geroerd is het aannemelijk dat er geen archeologische waarden te verwachten zijn. Archeologisch onderzoek is daarom niet nodig evenals het opnemen van een dubbelbestemming ter bescherming van de archeologische waarden.