direct naar inhoud van 4.2 Infrastructuur
Plan: Bestemmingsplan Korianderplein winkelcentrum De Mheen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1088-vas1

4.2 Infrastructuur

Inmiddels heeft als uitwerking van Duurzaam Veilig binnen Apeldoorn het

verblijfsgebied met als richtsnelheid 30 km/uur de intrede gedaan. Kenmerk

van de wegen hierbinnen is mengen van verkeer. Het gebied waarin het

kruispunt ligt is ook verblijfsgebied. De vormgeving van het kruispunt sluit

hier niet meer op aan.

Het budget dat een aantal jaren beschikbaar was om de vormgeving van

verblijfsgebieden aan te passen is verbruikt aan wat een sobere inrichting

wordt genoemd. Daarbij kan gedacht worden aan drempels en plateaus.

Het 'meeliften' met andere projecten is een goed alternatief om de situatie

conform duurzaam veilig te krijgen.

In dit specifieke geval is de zuidelijke rijbaan breed genoeg om als verblijfsweg

te dienen, deze kan relatief eenvoudig worden benut. De noordelijke rijbaan

kan worden versmald tot een fiets/voetpad. Uiteraard dient de kruising te

blijven voldoen aan de CROW normen (bijvoorbeeld draaicirkels bevoorrading

De Mheen). Maar amoveren van de noordelijke rijbaan plus verleggen van het

fiets/voetpad tegen de zuidelijke rijbaan aan levert een beeld op dat bij een

kruising in een 30 km/uur zone past en uit oogpunt van verkeersbeleid gewenst is.