direct naar inhoud van 2.4 Verkeersbeleid
Plan: Bestemmingsplan Korianderplein winkelcentrum De Mheen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1088-vas1

2.4 Verkeersbeleid

Het gemeentelijk verkeersbeleid is vastgelegd in het gemeentelijk verkeersbeleidsplan Wat ons Beweegt (juli 1997). Als vervolg op dit plan is in 1999 een Verkeerskaart opgesteld die in 2009 is geactualiseerd. Hierin zijn de hoofdlijnen van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid opgenomen. Doel ervan is de beperking van de groei van de automobiliteit ten gunste van de leefomgeving en de bereikbaarheid. Dit wordt bereikt door het autoverkeer op een beperkt aantal hoofdwegen te bundelen. De functie van de hoofdwegen is het bereikbaar houden van de bedrijventerreinen en de binnenstad en het bundelen van het autoverkeer zodat de tussenliggende verblijfsgebieden autoluw kunnen worden. Onder dit net van hoofdwegen liggen de woonstraten, waar leefbaarheid het belangrijkst is. In deze verblijfsgebieden is de maximum snelheid 30 kilometer per uur.

In de Parkeernota 1999, geactualiseerd in 2009, zijn parkeernormen voor woningen, bedrijven en diverse voorzieningen opgenomen.

Voor de uitbreiding van de supermarkt en de winkels bedraagt de parkeernormering 4 parkeerplaatsen per 100 m² uit te breiden bedrijfsvloeroppervlakte

Om het gebruik van de fiets te stimuleren is in de Verkeerskaart gekozen voor een radiaal net van doorstroomassen tussen woonwijken en de binnenstad. Onder de doorstroomassen ligt een net van primaire fietsroutes, die de woonwijken onderling en met de bedrijven verbinden. Op de doorstroomassen kunnen fietsers ongestoord, veilig en comfortabel doorfietsen. Doorstroomassen verbinden de woonwijken met de binnenstad, er is dus sprake van een radiale structuur. De doorstroomas zal fietsers aantrekken, bundelt als het ware de fietsstromen.

Dit bestemmingsplan vormt geen belemmering voor het uitvoeren van eventuele actiepunten uit de (geactualiseerde) Verkeerskaart en de deelnota’s die als uitwerking van de verkeerskaart zijn opgesteld.