direct naar inhoud van Bijlage 8 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Korianderplein winkelcentrum De Mheen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1088-onh1

Bijlage 8 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding
 
 
Voorbereidingsbesluit geldig t/m
 
 
Voorontwerp ter inzage
 
17-06-2010 - 14-07-2010  
Ontwerpplan ter inzage
 
02-12-2010 - 12-01-2011  
Vaststelling door gemeenteraad
 
30-06-2011  
Terinzagelegging vastgesteld plan
 
14-07-2011 - 24-08-2011  
Aanwijzing GS/Minister van VROM
 
-  
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak
 
ja  
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   ja  
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   verzoek voorlopige voorziening afgewezen  
Datum inwerkingtreding b.p.
 
09-11-2011  
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
 
geen uitspraak gedaan omdat reclamante beroepschrift heeft ingetrokken  
Datum onherroepelijk worden bestemmingsplan
 
09-11-2011  
Opmerkingen
 
-