direct naar inhoud van 3.1 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Korianderplein winkelcentrum De Mheen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1088-onh1

3.1 Ruimtelijke en functionele structuur

De wijk is in de jaren '70 projectmatig en vrij uniform gebouwd. Het bebouwingspatroon wordt voor het grootste deel bepaald door eengezinswoningen in twee bouwlagen met kap, gelegen aan verkeersvrije (groene) woonpaden. Evenals in Sluisoord bevindt zich ook in deze buurt een aantal drive-inwoningen en wel langs de Deventerstraat. Het zuidelijk deel van de buurt is minder helder opgezet en bestaat uit kleinschalige projecten in een half open blokverkaveling. Opvallend zijn verder nog de vrijstaande villa's aan de Kruizemuntstraat en rond diezelfde straat woningen met een verspringende verkaveling, een vrij nieuw wooncomplex aan de Kruizemuntstraat.

Het winkelcentrum De Mheen is gelegen in Zevenhuizen in de oksel van de Mheenlaan en de Kruizemuntstraat, twee wijkontsluitingswegen. Het L-vormige complex is gepositioneerd ten opzichte van deze wegen. De oksel van de L-vorm ligt in de richting van de Mheenlaan. Het winkelcentrum wordt geflankeerd door twee torenflats.

Tussen de Mheenlaan en het winkelcomplex ligt een driehoekig voorplein, het Korianderplein. De zijde van het complex aan dit voorplein is de formele 'voorkant', in die zin dat het winkelcentrum zich aan deze zijde naar buiten toe presenteert. Een van de drie toegangen tot de interne winkelstraat ligt aan dit plein. De andere zijden van het complex zijn duidelijk ondergeschikt aan deze voorkant, alhoewel zich ook hier twee entrees bevinden. De openbare ruimte rondom het winkelcentrum wordt hoofdzakelijk benut en behoeve van parkeerplaatsen, opstelplaatsen voor winkelwagens en fietsenstallingen. De restruimtes tussen het parkeerterrein en de omliggende wegen wordt opgevuld met laag struikgewas en bomen.

Het winkelcentrum is introvert van opzet, d.w.z. dat de winkelpuien aan een interne T-vormige, overdekte winkelstraat zijn gelegen. Slechts op enkele plaatsen zijn er ook etalages gericht naar buiten toe. De winkelstraat heeft drie toegangen vanaf de parkeerterreinen. De buitenzijde van het complex aan de Korianderstraat bestaat hoofdzakelijk uit gesloten gevels met toegangen voor expeditieruimten, opslag en dergelijke. Dit geeft het winkelcentrum aan die zijde een aanblik die voor verbetering vatbaar is. Daar komt bij dat het winkelcentrum door de jaren heen verschillende keren is uitgebreid en aangepast. De hierdoor ontstane patchwork van aanbouwen, kleuren, materialen en vormgevingsstijlen komt de uitstraling van het complex niet ten goede.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1088-onh1_0003.png"

Situatietekening met detaillisten