direct naar inhoud van 9.1 Inleiding
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

9.1 Inleiding

Tijdens de voorontwerpfase van dit bestemmingsplan zijn diverse verzoeken ontvangen tot medewerking aan de bouw van één of enkele woningen op al bestaande woonkavels in het dorp. Na toetsing van deze verzoeken is geconcludeerd dat in een aantal gevallen de woningbouw in ruimtelijk opzicht op een goede wijze past in de omgeving.

Locaties waar woningbouw passend wordt geacht zijn:

  • Markveldweg 8
  • Van Waalswijkweg 15
  • Harderwijkerweg 32
  • Heegderweg 11.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1087-vas1_0020.jpg"

In dit hoofdstuk wordt een ruimtelijke onderbouwing gegeven van de woningbouw op deze locaties. Per locatie wordt ingegaan op de bestaande situatie, de ruimtelijke en functionele opzet van het nieuwbouwplan, de uitvoerbaarheid van het plan en, tot slot, de wijze waarop het plan in juridische zin wordt geregeld. De genoemde onderzoeksrapporten zijn als bijlage toegevoegd.