direct naar inhoud van 7.4 Totstandkoming plan
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

7.4 Totstandkoming plan

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het voorontwerp op onderdelen gewijzigd. Het betreft onder andere:

  • Het opnemen van een regeling op basis waarvan de woningbouw op de locatie 'Aardhuis' bij recht toegelaten wordt.
  • Het opnemen van een regeling op basis waarvan kleinschalige woningbouw op vier locaties verspreid over Uddel bij recht toegelaten wordt.
  • Het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid gericht op de mogelijkheid van een tweede woning op een woonkavel.
  • Het wijzigen van de regeling ter bescherming van archeologische waarden (bestemming Waarde - Archeologie Hoog toegevoegd).
  • Het opnemen van een sloopvergunningstelsel ter bescherming van karakteristieke panden.
  • Diverse kleinere aanpassingen op de verbeelding en in de regels.