direct naar inhoud van 7.3 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

7.3 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan "Dorp Uddel" betreft met name een aanpassing van een aantal verouderde bestemmingsplannen, waarbij het juridisch en planologisch instrumentarium is geactualiseerd. Het bestemmingsplan maakt op de woningbouw 'Aardhuis" en de kleinschalige woningbouw op vier locaties in het dorp na geen bouwplannen mogelijk die onder het kostenverhaal vallen. Met betrekking tot de realisering van dit plan bestaan er voor de gemeente Apeldoorn géén kosten in de exploitatieve sfeer. Voor de genoemde woningbouw zijn overeenkomsten omtrent kostenverhaal gesloten met de ontwikkelende partijen waardoor er geen verplichting is tot het vaststellen van een exploitatieplan.