direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 en 4 is de bestaande situatie in en de ruimtelijke ambitie van het plangebied beschreven. Hoofdstuk 5 bevat een toelichting op de planologische aspecten. De volgende stap is het treffen van een juridische regeling die dit vastlegt. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling. In paragraaf 6.2 wordt het karakter van dit bestemmingsplan beschreven. Paragraaf 6.3 geeft een uitleg van de regels. In paragraaf 6.4 tenslotte wordt de verbeelding beschreven.