direct naar inhoud van 4 RUIMTELIJKE AMBITIE
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

4 RUIMTELIJKE AMBITIE

Dit hoofdstuk geeft de ruimtelijke visie weer op het plangebied. De structuurvisie Uddel ligt ten grondslag aan dit hoofdstuk. De ruimtelijke ambitie voor de Aardhuis-locatie is weergegeven in paragraaf 8.4.

Het is zaak om toekomstige en bestaande bebouwing en functies zo veel mogelijk ruimte te bieden voor verandering en aanpassing aan veranderde wensen. Daar staat tegenover dat het plan de nodige bescherming moet bieden tegen ontwikkelingen die schadelijk zijn voor anderen. Ook moeten de aanwezige ruimtelijke waarden zoveel mogelijk veilig gesteld worden.