direct naar inhoud van 4.7 Groen
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

4.7 Groen

Informele groene open ruimtes zijn één van de historische kwaliteiten van het dorp die door het steeds verder dicht bouwen grotendeels uit de kern verdwenen zijn. Voor het dorpse karakter van Uddel zijn lucht, groene ruimtes en zicht op het omliggende landschap echter essentieel. De structuurvisie zet dan ook in op het behoud van de nog aanwezige open ruimtes in het dorp, de dorpsrand en die plekken waar vanuit het dorp zichtlijnen naar het landschap aanwezig zijn. Vooral voor de dorpsranden betekent dit een zeer restrictief beleid ten aanzien van verdere verdichting met bebouwing, waarbij initiatieven voor bebouwing op plekken die nu open zijn om die reden kunnen worden afgewezen.

Naast het behoud van al aanwezige plekken wordt in de structuurvisie ook ingezet op het op kleine schaal terugbrengen van de 'lucht' in het dorp. Met name de ontwikkeling van het noordelijke 'ankerpunt' bij de Heegderweg (bij Elspeterweg) biedt hiervoor kansen. De open groene plekken hebben of moeten in de toekomst een informele groene invulling krijgen waarbij het dorpse karakter zoveel mogelijk zal worden versterkt.

Om het groen te behouden en te versterken is het groen in Uddel specifiek bestemd. Daarnaast is de aanduiding 'tuin' gebruikt bij woonbestemmingen en zijn bijzondere bomen aangeduid op de verbeelding. Verder kunnen in de toekomst gemakkelijk 'restruimte' voorzien worden van groenvoorzieningen doordat dit binnen de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' mogelijk wordt gemaakt.