direct naar inhoud van 4.6 Openbare ruimte
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

4.6 Openbare ruimte

De openbare ruimte van het dorpshart zal in de toekomst een andere inrichting krijgen, herkenbaar als hart van het dorp en aantrekkelijk voor ontmoeting en ontspanning, zowel voor de dorpsbewoners als voor de bezoekende toeristen en recreanten.

Bijzonder aandachtspunt voor de openbare ruimte vormt het behoud en terugbrengen van de historische grindbermen in het dorp. In de structuurvisie Uddel is het behoud van typisch Uddelse karaktertrekken een belangrijke bouwsteen voor de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp voor de toekomst. De grindbermen die vroeger vrijwel in alle straten lagen dragen hier in hoge mate aan bij en zijn nog één van de weinige historische aanleidingen die in de openbare ruimte fysiek zijn terug te vinden.

De bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarde van grindbermen is beleidsmatig verankerd in de visie grindbermen (2008). Uitgangspunt van de visie is dat grindbermen in zowel stad als dorp behouden blijven en waar mogelijk weer worden hersteld en onderling verbonden. Hiermee wordt een voor Apeldoorn uniek cultuurhistorisch gegeven in het straatbeeld teruggebracht wat een bijdrage levert aan het versterken van de lokale identiteit.

Voor Uddel gaat het daarbij concreet om behoud van de grindbermen in de Markveldweg, Heegderweg, Veenkamp, Utilochweg, De Rieten en de Aardhuisweg. Daarnaast wordt naar uitbreiding van het areaal grindbermen gestreefd langs andere wegen in de kern en langs nieuwe wegen die in het kader van nieuwbouw op de Aardhuisweglocatie zijn voorzien.