direct naar inhoud van 4.5 Verkeer
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

4.5 Verkeer

Uddel is een verkeersveilig dorp. Het aantal ongevallen is laag en geven geen aanleiding om grote infrastructurele aanpassingen te doen. Wel wordt het dorp in zijn geheel als verblijfsgebied (30km-zone) aangewezen en ingericht, met uitzondering van de Elspeterweg / Garderenseweg die 50 km/uur blijft.

De verkeersstructuur is volgens de bestaande situatie opgenomen in het bestemmingsplan. Om flexibiliteit te bieden in de inrichting van het wegprofiel, wordt in het bestemmingsplan geen onderscheid gemaakt tussen trottoirs, fietspaden, rijwegen en bijbehorende groenzones van beperkte omvang.

De provinciale weg N310 wordt op termijn opnieuw ingericht. De ambitie is dat de weg zal worden voorzien van een nieuwe bomenstructuur. De nieuwe inrichting moet aansluiten bij de gewenste ontwikkeling van het dorpshart waardoor een autoluw beeld ontstaat.