direct naar inhoud van 4.2 Wonen
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

4.2 Wonen

Uddel heeft ruim 1900 inwoners en circa 560 woningen. 28% van de woningen bevindt zich in de sociale huursector. Op basis van de Uddelse bevolkingssamenstelling en type woningvoorraad is in de Uddelse structuurvisie bepaald dat een toevoeging van maximaal 430 woningen nodig is voor de jaren 2005-2020.

Van de opgave van 430 woningen zijn er 95 gerealiseerd dan wel in vergevorderd stadium (Zandsteeg, Essenkamp, Kayim). De overige woningen, zo stelt de structuurvisie, zullen voor het overgrote deel gefaseerd gerealiseerd worden op de uitbreidingslocaties ' Veenkamp' (170 woningen) en ' Aardhuis' (130 woningen).

In 2010 is het kwalitatief woningbouw programma van de provincie verschenen. Op basis van dit programma heeft de provincie de regio's in de provincie Gelderland verzocht om afspraken te maken over de hoeveelheid te bouwen woningen. Apeldoorn heeft eind 2011 een eigen behoefte onderzoek uit laten voeren. Dit behoefte onderzoek heeft in november 2012 geleid tot een sterk naar beneden bijgesteld woningbouwprogramma, beter afgestemd op de demografische vooruitzichten van de gemeente Apeldoorn. Voor Uddel betekent dit het schrappen van de locatie 'Veenkamp' uit het programma.

Voor de periode vanaf 2013 wordt de bouw van 105 woningen voorzien op de Aardhuislocatie. Deze woningbouw zal in een aantal fasen, afhankelijk van de vraag, gerealiseerd worden. Voor de locatie is in dit bestemmingsplan een regeling opgenomen welke de nieuwbouw toelaat (zie hoofdstuk 8). Voor het overige is er nog een beperkt programma voor kleinschalige woningbouw. Dit bestemmingsplan bevat een regeling voor kleinschalige woningbouw op vier over het dorp verspreide locaties (zie hoofdstuk 9).

Uitgangspunt is dat met bovenomschreven programma de komende jaren voldaan kan worden aan de Uddelse vraag.


Binnen het plangebied bevinden zich ook een aantal 'noodwoningen' en 'zomerhuizen'. Deze zijn middels een passende regeling opgenomen in dit bestemmingsplan.