direct naar inhoud van 3.5 Verkeer en vervoer
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

3.5 Verkeer en vervoer

De belangrijkste doorgaande verkeersroute is de van noord naar zuid lopende provinciale Elspeterweg/Garderenseweg (N310). Van oost naar west loopt de doorgaande Harderwijkerweg/Aardhuisweg. Deze twee doorgaande wegen zijn de belangrijkste ontsluitingen van Uddel. Langs de hoofdstructuur zijn kleine stukken van bomenlanen gelegen en langs de substructuur is er sprake van eenvoudige profielen met rijbanen, goten en grindbermen. De grindbermen zijn voornamelijk geconcentreerd in de dorpskern. Daarnaast wordt Uddel ontsloten door een aantal lokale wegen met een doorgaande functie waaronder de Markveldweg, Noord Riezenweg, Hullenkampweg, Uddelerveen, Veenkamp en 't Hof. Het plangebied wordt, mede vanwege de agrarische functie, ontsloten door een groot aantal wegen met een bescheiden profiel (vaak onverhard), waarvan een aantal ook voor recreatief verkeer van belang zijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1087-vas1_0009.jpg"

Figuur: wegenstructuur (structuurvisie Uddel)