direct naar inhoud van 2.6 Structuurvisie De Voorlanden
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

2.6 Structuurvisie De Voorlanden

De Regionale Structuurvisie De Voorlanden van de regio Stedendriehoek maakt samen met de al eerder vastgestelde visie voor het bundelingsgebied (grofweg het gebied binnen de lijn Apeldoorn, Deventer en Zutphen) het ruimtelijk beleid voor de regio ‘compleet’. Beide documenten vormen samen de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied.

Uddel wordt in de structuurvisie getypeerd als 'levendig dorp' met daarbij de kenmerken:

 • lokaal verzorgend voorzieningenniveau;
 • lokaal ondernemerschap;
 • bevolking krimpend;
 • knoop in stadsgewestelijke en toeristische netwerken.

Door middel van extra beleidsinzet dienen de positieve kenmerken gestimuleerd te worden, te weten:

 • zoveel mogelijk stabiliseren van het verzorgingsniveau;
 • binden van de eigen bevolking;
 • handhaven van kleinschalig lokaal ondernemerschap;
 • ruimte voor kleinschalige recreatieve elementen;
 • economisch hergebruik van leegkomende bedrijfspanden;
 • ontwikkeling van een levensloopbestendige woningvoorraad;
 • verbetering van de regionale bereikbaarheid;
 • faciliteren van lokale initiatieven voor strategische toevoegingen aan de woningvoorraad;
 • stimuleren van verknopingen in nieuwe zorgnetwerken.