direct naar inhoud van 2.3 Natura 2000
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

2.3 Natura 2000

De Europese Unie heeft een gevarieerde natuur, die van biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden. Voor het plangebied is relevant dat Veluwe is aangewezen als Natura 2000-gebied (Vogel- en Habitatrichtlijn).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1087-vas1_0002.jpg"

Figuur:Zonering Natura 2000

De natuur op de Veluwe is vooral door de mens bepaald. Door menselijk gebruik in het verleden zijn er onder meer droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden gekomen met de bijbehorende flora en fauna. Wanneer er activiteiten plaatsvinden (zowel in of nabij het gebied), die een negatief effect op de Veluwe kunnen hebben, kunnen deze alleen doorgaan als dit effect niet de waarden van het Natura 2000-gebied wezenlijk aantast. Het beheerplan biedt hiervoor een toetsingskader. Dit beheerplan is momenteel in ontwikkeling.