direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

2.1 Inleiding

Om de leesbaarheid van het plan te waarborgen zijn enkel de Rijks, provinciale en gemeentelijke beleidsstukken opgenomen die specifiek voor Uddel relevant zijn.

Naast de hieronder benoemde beleidsdocumenten zijn er in Apeldoorn verschillende sectorale beleidsdocumenten ontwikkeld. De sectorale beleidsdocumenten, zoals de Woonvisie, Detailhandelvisie, Verkeersvisie die ook van toepassing zijn op het dorp Uddel, zijn in principe vertaald in de Structuurvisie Uddel die de basis vormt van dit bestemmingsplan.

Daarnaast zijn er verschillende uitvoeringsnota's beschikbaar. Deze uitvoeringsnota's zoals voor het geurbeleid, duurzaamheidsbeleid, geluidsbeleid en de nota I-cultuur komen, waar nodig, aan de orde bij de beschrijving van de planologische aspecten (hoofdstuk 5).

Voor de Aardhuis-locatie wordt ten aanzien van het beleid verwezen naar paragraaf 8.2 beleidskader.