direct naar inhoud van Artikel 28 wro-zone - wijzigingsgebied 3
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

Artikel 28 wro-zone - wijzigingsgebied 3

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bouwaanduiding ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 3' te wijzigen van 'vrijstaand' in 'twee-aaneen' en de aanduiding 'praktijkruimte' te laten vervallen teneinde een twee-onder-een-kapwoning toe te staan, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

  • a. de dierenartsenpraktijk is niet meer aanwezig;
  • b. het bouwvlak en de andere aanduidingen, de aanduiding 'praktijkruimte' uitgezonderd, blijven ongewijzigd;
  • c. op geen van de gevels van de geprojecteerde woningen wordt, bij voltooiing, de ter plaatse toegestane voorkeurswaarde of verleende hogere grenswaarde vanwege wegverkeer krachtens de Wet geluidhinder overschreden.

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel mag alleen plaatsvinden voor zover de in het gebied voorkomende karakteristieke bebouwing en het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld niet onevenredig worden aangetast.