direct naar inhoud van Artikel 27 wro-zone - wijzigingsgebied 2
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

Artikel 27 wro-zone - wijzigingsgebied 2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd gronden ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' te wijzigen naar de bestemmingen 'Verkeer - Verblijfsgebied' en 'Groen', ten behoeve van de herinrichting van het dorpshart, waarbij de regels van de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied en 'Groen' van overeenkomstige toepassing zijn.

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel mag alleen plaatsvinden voor zover de in het gebied voorkomende karakteristieke bebouwing en het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld niet onevenredig worden aangetast.