direct naar inhoud van Artikel 26 wro-zone - wijzigingsgebied 1
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

Artikel 26 wro-zone - wijzigingsgebied 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd gronden ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' te wijzigen naar de bestemming gemengd - 3, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

  • a. de voor gemengd - 3 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • b. andere functies dan wonen zijn uitsluitend op de begane grond toegestaan;
  • c. het bouwvlak en de andere aanduidingen blijven ongewijzigd;
  • d. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden met inachtneming van de gemeentelijke parkeernormen.

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel mag alleen plaatsvinden voor zover de in het gebied voorkomende karakteristieke bebouwing en het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld niet onevenredig worden aangetast.