direct naar inhoud van Bijlage 6 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Hoog Buurloseweg naast 54
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1081-vas1

Bijlage 6 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding   -  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m   -  
Voorontwerp ter inzage d.d.   -  
Ontwerpplan ter inzage d.d.   18-03-2010 - 28-04-2010  
Vaststelling door gemeenteraad d.d.   16-12-2010  
Ter inzage legging vastgesteld plan d.d.   30-12-2010 - 09-02-2010  
Aanwijzing GS/Minister van VROM    
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak d.d.    
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak    
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak    
Datum inwerkingtreding b.p.    
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak    
Datum onherroepelijkheid b.p.    
Opmerkingen