direct naar inhoud van Bijlage 7 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Hoog Buurloseweg naast 54
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1081-onh1

Bijlage 7 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding   -  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m   -  
Voorontwerp ter inzage d.d.   -  
Ontwerpplan ter inzage d.d.   18-03-2010 - 28-04-2010  
Vaststelling door gemeenteraad d.d.   16-12-2010  
Ter inzage legging vastgesteld plan d.d.   30-12-2010 - 09-02-2010  
Aanwijzing GS/Minister van VROM   -  
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak d.d.   01-02-2011  
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Datum inwerkingtreding b.p.   11-02-2011  
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak   beroepschriften ongegrond verklaard  
Datum onherroepelijkheid b.p.   13-07-2011  
Opmerkingen   -