direct naar inhoud van 6.2 Karakter bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Hoog Buurloseweg naast 54
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1081-onh1

6.2 Karakter bestemmingsplan

Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de in de motie verwoorde opdracht aan de gemeenteraad voor het opstellen van een bestemmingsplan die voorziet in de bouw van een vrijstaande woning op de hoek Hoog Buurloseweg/Kleine Veldekster.

Er is een vrij gedetailleerde bestemmingssystematiek toegepast, gebaseerd op de stedenbouwkundige uitgangspunten voor dit hoekperceel gelegen in een groene overgangszone. De verschillende functies zijn daarbij op perceelsniveau in één passende (woon-)bestemming ondergebracht. Er is gebruik gemaakt van de standaard wijze van bestemmen zoals gebruikelijk is bij vrijstaande woningen binnen Apeldoorn en aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.