direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Hoog Buurloseweg naast 54
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1081-onh1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Er is op 2 november 2009 een anterieure overeenkomst over grondexploitatie, als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening, gesloten tussen de gemeente en initiatiefnemer. Dit verzekert de financieel-economische uitvoerbaarheid van dit plan. Er behoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.