direct naar inhoud van 4.2 Groenstructuur
Plan: Bestemmingsplan Hoog Buurloseweg naast 54
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1081-onh1

4.2 Groenstructuur

Vanuit het landschappelijk karakter van Ugchelen is het wenselijk om het bebouwingslint langs de Hoog Buurloseweg ruim te onderbreken. Daarmee wordt het dorpse karakter van Ugchelen onderstreept. Bij bebouwing van deze kavel is dan ook het uitgangspunt dat de groenstructuur langs de Kleine Veldekster zo groot mogelijk moet zijn. Bij zowel de situering van de woning als de woningbreedte dient voldoende open maat richting de Kleine Veldekster over te blijven. Tussen de woning en de Kleine Veldekster wordt ter afscheiding en versterking van het beeld een begeleidende groenstrook geplaatst.