direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Hoog Buurloseweg naast 54
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1081-onh1

4.1 Bebouwing

Een belangrijk uitgangspunt voor het plan op deze locatie is het behoud van het dorpse karakter als entree van Ugchelen. De maat van de woning is afgestemd op het type woning dat in het lint aan de Hoog Buurloseweg voorkomt. De voorgevelrooilijn is iets naar achteren gelegen vanwege de ligging in de bocht van de Hoog Buurloseweg. Het bouwblok kent een breedte van 10 meter.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1081-onh1_0005.png"

Kaartje planlocatie hoek Hoog Buurloseweg – Kleine Veldekster

Bij de positionering van de woning dient vooral gelet te worden op de bestemming en de functie van het perceelsgedeelte dat gelegen is tussen de woning en de Kleine Veldekster. De strook tussen de woning en de weg moet vrijgehouden worden van bouwwerken om zo het landschappelijk beeld zo veel mogelijk te behouden.