direct naar inhoud van 3.6 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Hoog Buurloseweg naast 54
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1081-onh1

3.6 Archeologie en cultuurhistorie

Op de historische kaart van 1907 ligt het plangebied buiten het dorp Ugchelen in heidegebied. Het gebied is onbebouwd en ligt ca. 150 meter ten zuiden van de Ugchelsebeek. Ook op de kadastrale minuutplan van 1811 - 1832 is het plangebied in gebruik als heide. Op historische kaarten is zichtbaar dat het plangebied in de 19e en 20ste eeuw (deels) onderdeel uitmaakte van heide. Eventuele archeologische resten uit de Middeleeuwen en eerder zijn niet uit te sluiten.

Het plangebied staat op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden aangegeven als een gebied met een lage trefkans voor archeologische waarden. Deze waardering is gebaseerd op de ligging van het terrein in een droogdal en op de aanwezigheid van een veldpodzol. Een veldpodzol is een goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag.

Ook op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Gelderland wordt aan het plangebied een lage verwachting toegeschreven. Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn (2006) kent een gebied daarentegen een hoge trefkans op basis van landschappelijke eenheid. In de omgeving van Ugchelen zijn meerdere vindplaatsen aangetroffen. Deze dateren met name uit de IJzertijd en de Middeleeuwen. Er dient in het plangebied rekening gehouden te worden met archeologische resten.

Op de cultuurhistorische beleidskaart kent het plangebied een gemiddelde attentiewaarde.