direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Hoog Buurloseweg naast 54
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1081-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het betrokken gebied heeft sinds jaar en dag een agrarische bestemming. Zo gold op grond van het onlangs herziene bestemmingsplan Ugchelen (vastgesteld 18 december 1980) ter plaatse de bestemming'Agrarische doeleinden'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1081-onh1_0002.jpg"

oud bestemmingsplan Ugchelen (1980)

Op 18 juni 2009 heeft de gemeenteraad een nieuw actueel bestemmingsplan voor Ugchelen vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben hieraan goedkeuring verleend op 24 november 2009. Het bestemmingsplan is reeds in werking getreden. Ook hier heeft het betrokken perceel een agrarische bestemming ('Agrarisch gebied'). Het bouwen van een vrijstaande woning binnen deze bestemming is niet mogelijk. Deze integrale herziening is totstandgekomen onder de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1081-onh1_0003.jpg"

Nieuw bestemmingsplan Ugchelen (2009)

Omdat vanaf 1 juni 2008 de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geldt, voorziet dit nieuwe bestemmingsplan in de geheel nieuwe wettelijke opzet en heeft dan ook een eigen juridische regeling. Dit verklaart waarin in dit bestemmingsplan ook regels (voorheen voorschriften) zijn opgenomen.