direct naar inhoud van 4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Molen-allee 7 en 9 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1079-onh1

4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Voor het bestemmingsplan is het niet noodzakelijk een exploitatieplan vast te stellen omdat:

  • Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden verzekerd is doordat met de eigenaar voorafgaand een overeenkomst over het verhaal van kosten is gesloten. In de overeenkomst is vastgelegd dat alle met het bestemmingsplan samenhangende kosten voor rekening zijn van de initiatiefnemer, daarbij inbegrepen zijn de kosten voor de procedure van het bestemmingsplan. Verder zijn in de overeenkomst afspraken gemaakt over de wijze van verevenen en beeldkwaliteit voor het perceel.
  • Het bepalen van het tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 Wro niet noodzakelijk is.
  • Het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13 lid 2 niet noodzakelijk is.