direct naar inhoud van 3.1 Huidige ruimtelijke opzet plangebied
Plan: Bestemmingsplan Molen-allee 7 en 9 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1079-onh1

3.1 Huidige ruimtelijke opzet plangebied

Aan de oostkant van Loenen liggen de natte broeklanden van Loenen. Het zijn historische weidegebieden die net als enken onderdeel uitmaakten van de landbouwkundige eenheid van het dorp. Enken als akkerland op de hogere delen en heide en de broeklanden als weidegebied in de lagere delen. Kenmerkend voor deze broeklanden is de afwisseling van kleinere natte weidepercelen omzoomd met singels. Een kleinschalig landschap dus dat sterk contrasteert met de openheid van de Enken en de grootschaligheid van de latere heide ontginningen.

Deze kleinschaligheid is een bijzonder kwaliteit van het dorp en is onlosmakelijk verbonden met het landschap. Door latere landbouwkundige optimalisaties is de openheid op delen verzwakt waardoor het in zijn verschijningsvorm meer is gaan lijken op het jongere ontginningslandschap waar het naast ligt.

Het landschap rondom de Molen-allee bestaat uit een kleinschalig mozaïeklandschap (afwisselend open en dicht). Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van weide, akkerland, bosschages en laanstructuren. Het landschap is bovendien rijk aan cultuurhistorisch erfgoed. Ten zuid westen van het perceel ligt Kasteel ter Horst.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1079-onh1_0004.png"

Uitsnede historische kaart: jaar 1844

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1079-onh1_0005.png"

Uitsnede historische kaart: 1892

ten zuiden van het perceel is landgoed ter horst

Erf

De kwaliteit van het bestaande erf aan de Molen-allee 7 en 9 wordt gevormd door de oude boerderij en de streekeigen terreininrichting. De woonboerderij staat met de voorkant geori├źnteerd op de Molen-allee. Het erf is van redelijke omvang met een boerderij en een aantal schuren.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1079-onh1_0006.jpg"