direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Molen-allee 7 en 9 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1079-onh1

1.1 Aanleiding

Aanleiding voor het bestemmingsplan is het verzoek van de eigenaar van het perceel om de sloop van het voormalige agrarische opstallen en de herbouw van 50% van het gesloopte oppervlak in de vorm van een woning mogelijk te maken. Het verzoek is getoetst aan de Regeling functieverandering uit het Streekplan Gelderland 2005 en de Regionale uitwerking van de Regeling functieverandering van een aantal gemeenten in de Stedendriehoek. Omdat het verzoek voldoet aan de gestelde kaders van de Regeling is de procedure voor het bestemmingsplan in gang gezet.

Op het perceel Molen-allee 7 - 9 bevinden zich thans agrarisch opstallen met een oppervlakte van 1782 m2 en een woonboerderij. Op grond van het geldende bestemmingsplan geldt ter plaatse de bestemming "agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwaarden" met een (verbaal) agrarisch bouwblok van 130 meter x 130 meter.

Met het bestemmingsplan Molen-allee 7 - 9 Loenen wordt de bestemming zodanig aangepast dat het agrarische bouwperceel verdwijnt en de bouw van zeven aaneengebouwde woningen mogelijk wordt.