direct naar inhoud van 6.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Scherpenbergh Golfbaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1077-vas1

6.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan diverse instanties. De reacties van deze instanties zijn hieronder samengevat en van antwoord voorzien.

Reactie van Provincie Gelderland

Inhoud reactie

  • a. Gevraagd wordt om in het bestemmingsplan aan te geven hoe en waar de benodigde EHS-compensatie wordt geregeld.
  • b. Aangegeven wordt dat de herplantplicht Boswet van toepassing is vanwege een oefenhole in het bos, waar de bosbestemming wordt wegbestemd.
  • c. De provincie Gelderland bevestigd dat er geen vergunningplicht is, omdat voldoende rekening is gehouden met de mogelijke gevolgen van het plan voor het Natura 2000-gebied

Beantwoording

  • a. Er heeft uitgebreid overleg met de provincie over EHS-compensatie plaatsgevonden. In hoofdstuk 4 zijn de gemaakte afspraken met de provincie beschreven.
  • b. De oefenholes in het bos worden niet als zodanig bestemd, maar behouden de bestemming Bos. De herplantplicht is daarmee niet meer aan de orde.
  • c. Deze constatering is verwoord in hoofdstuk 6 van dit bestemmingsplan.

Reactie van Waterschap Veluwe

Het Waterschap geeft aan geen opmerkingen te hebben.