direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingen
Plan: Scherpenbergh Golfbaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1077-vas1

5.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna kort besproken.

 

Natuur

De bestemming 'Natuur' regelt zowel het om de golfbaan gelegen natuurgebied, dat aansluit bij het Centraal Veluws Natuurgebied, als de groenpartijen op de golfbaan zelf. Daarnaast maakt de bestemming de natuurlijke inrichting van het voormalige MMC-complex 'Scherpenbergh' mogelijk.

Ter plaatse zijn uitsluitend andere bouwwerken ten behoeve van de bestemming mogelijk met een maximale hoogte van 2 meter.

Wegen, fiets- en voetpaden zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'weg'. Voor bestaande wegen geldt een uitzondering. Daarnaast is een uitzondering opgenomen voor fiets- en voetpaden ten behoeve van de bestemming 'Sport - Golfbaan'. Dit is gedaan om een logische routing van de golfbaan mogelijk te maken.

Sport - Golfbaan

De bestemming 'Sport - Golfbaan' vormt de kern van het voorliggende bestemmingsplan. Ter plaatse zijn de activiteiten ten behoeve van de golfbaan toegestaan.

Ter plaatse is maximaal 4.000 m2 aan bebouwing toegestaan. Deze bevindt zich in hoofdzaak binnen het bouwvlak. Hierop zijn drie uitzonderingen, namelijk bouwwerken tot maximaal 50 m2 (schuilgelegenheden), een overkapping ten behoeve van de driving range van 300 m2 en een bestaand toegangsgebouw van het voormalige MMC-complex, dat wordt behouden (150 m2). Deze uitzonderingen zijn opgenomen omdat het hier functies betreft die flexibiliteit vereisen.

Daarnaast is ter plaatse één bedrijfswoning toegestaan. Deze dient eveneens binnen het bouwvlak gesitueerd te worden.

Wonen

De bestemming 'Wonen' regelt de drie woonbestemmingen in het plangebied. Hiervoor zijn de Apeldoornse standaardregels voor het buitengebied gehanteerd.