direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Scherpenbergh Golfbaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1077-vas1

3.4 Gemeentelijk beleid

Op dit moment zijn de volgende bestemmingsplannen van kracht in het gebied:

  • Bestemmingsplan Golfbaan De Scherpenbergh, vastgesteld op 25 maart 1993, in werking getreden op 24 februari 1997 (vroegere 9 holes baan)
  • Bestemmingsplan Immenberg, 1972 (overig gebied)

Het gebied maakt verder geen onderdeel uit van specifiek gemeentelijk facetbeleid. Wel werkt de gemeente Apeldoorn bij planontwikkeling met beleidskaarten op het gebied van archeologie en cultuur. Deze beleidskaarten beschouwt de gemeente als inspiratiekaders voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Regionale structuurvisie Stedendriehoek 2030

Het plangebied valt verder (deels) binnen de Regionale structuurvisie Stedendriehoek 2030 (RSV 2030). Het grootste deel van de golfbaan (westelijke) valt echter buiten de bijbehorende beleidskaart. De RSV beschrijft het ruimtelijk beleid voor de lange termijn (tot 2030) voor het 'bundelingsgebied'; de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen en het gebied tussen deze drie steden. In de visie geeft de regio aan ruimte te willen bieden voor nieuwe woon- en werkmilieus. Tot 2030 betekent dit een aanname van realisatie van 33.500 extra woningen en netto 640 hectare bedrijventerrein. In het landelijk gebied kiest de Stedendriehoek onder andere voor betere recreatieve toegankelijkheid van het landelijk gebied, het op orde brengen van het watersysteem, het realiseren van de Beekbergse Poort en ontwikkeling van uitloopgebieden nabij grote steden. Deze beleidsintenties hebben wel raakvlakken met de beoogde ontwikkeling.

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een verbeterde recreatieve toegankelijkheid van het landelijk gebied. De voorgenomen ontwikkeling is hiermee inpasbaar binnen het beleidskader.