direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Scherpenbergh Golfbaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1077-vas1

3.1 Inleiding

In het vigerende ruimtelijk beleid van Rijk, provincie en gemeente worden kaders gegeven waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Bij planvorming dient rekening te worden gehouden met het vigerende beleid. In deze paragraaf wordt ingegaan op het kader dat gevormd wordt door het beleid dat voor golfbaan De Scherpenbergh relevant is. Daarnaast is er het sectorale beleid, zoals het natuurbeleid. Voor de overzichtelijkheid komt de toets aan het provinciale natuurbeleid aan de orde in hoofdstuk 5 waarin ingegaan wordt op de onderzoeken van de verschillende omgevingsaspecten.